Pokrycia dachowe - papy

 

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200 TES

Opis wyrobu:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia jest to wyrób otrzymywany przez nasycenie tektury do wyrobu papy, asfaltem przemysłowym izolacyjnym i powleczenie
z obu stron masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, oraz posypanie wierzchniej strony wstęgi papy, mineralną posypką gruboziarnistą z łupku chlorotywo - serycytowego, a spodniej strony wstęgi papy, posypką drobnoziarnistą (piasekiem kwarcowym).
 

Przeznaczenie:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia stosowana jako wierzchnia warstwa w dwu lub wielowarstwowych pokryciach dachowych.


Zapraszamy do odwiedzenia strony producenta: www.tesniwki.com.pl

 

Lepik na zimno

Opis wyrobu:
TESKOLEP-L lepik asfaltowy jest jednorodną masą o konsystencji pastowatej,
w kolorze czarnym przeznaczonym do stosowania na zimno.

 

Przeznaczenie
- wielowarstwowe sklejanie papy,
- wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych siatek poliprolylenowych,
- wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej,
- pozioma izolacja fundamentów.

Sposób stosowania:
Lepik asfaltowy TESKOLEP-L nanosi się na powierzchnie oczyszczoną i suchą nakładając cienką warstwę za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperaturyotoczenia po upływie od 5 do 25 minut, czyli po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki uzyskuje się smarując zarówno podłoże jak i lewą stronę papy. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5 do +20 st. C.


Zużycie:
W zależności od rodzaju podłoża: od 0.8 do 1,2 kg/m2
 

Zapraszamy do odwiedzenia strony producenta: www.tesniwki.com.pl